Caleidoscopia

Thema:  DiversiteitLeeftijd: Niet vermeld (jongeren en volwassenen)Aantal spelers: Er kan zowel individueel, als in kleiner en groter groepsverband gespeeld wordenDuur: zelf te bepalenInhoud spel: Acht setjes van negen kaarten in verschillende kleuren. Op iedere kaart staat één dimensie vermeld. Één kaart per setje is blanco en kan voor eigen invulling gebruikt wordenBeknopte beschrijving:Spelenderwijs leren omgaan met diversiteit omgaan met diversiteit in al haar dimensies.-    Diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maken-    Elkaar duidelijk maken welke betekenis je geeft aan de dimensie van diversiteit-    Met elkaar meer inzicht krijgen in hoe je met verschillen en overeenkomsten tussen mensen kan en wil omgaan.Diversiteit heeft verschillende dimensies: sekse, levensfase, klasse, seksuele oriëntatie, religie, etniciteit, talent/handicap en beroepssocialisatie. Dit spel wil de caleidoscopische visie laten zien, namelijk dat één dimensie niet bepalend is. Zo kan iemand die een moeder is, ook een dochter zijn, lesbisch, werkgever of werknemer etc.

Kosten

Gratis, een telefoon of mail volstaan om dit pakket te reserveren.

Het didactisch materiaal wordt niet opgestuurd.