Briefwisseling en aanvragen aan het stadsbestuur

Een vraag te stellen, suggestie formuleren of een aanvraag doen aan het stadsbestuur doe je altijd schriftelijk of per e-mail.
Je richt dit altijd aan het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Je stuurt je schriftelijke (aan)vraag naar:

College van burgemeester en schepenen
stadsbestuur Waregem
Gemeenteplein 2
8790 Waregem

of per e-mail naar secretariaat@waregem.be