Boeken rond multiculturaliteit

1. Amuzementen - muzische momenten met taal2. Babbeldoos, spelen met talige elementen3. Brood en rozen – Tijdschrift voor de geschiedenis van sociale beweging4. Passages5. Gekleurd door het leven6. Migratiemaatschappij – 20 stemmen over samenleven in diversiteit7. Van keukentafel tot ‘God’- Belgische, Italiaanse en Marokkaanse ouders over identiteit en opvoeding8. Brede schOUDERS – een werkboek9. VRIJUIT – Over minderjarige nieuwkomers en vrije tijd10. Praktijkgids – Sociale cohesie11. De kunst van overtuigen – draagvlak en betrokkenheid creëren12. Pictogrammenwoordenboek13. Papa, wat is een vreemdeling?14. Moeders15. Beeldvorming in actie16. Ouders en Scholen, Scholen en Ouders – Vergroten van de samenwerking tussen allochtone ouders en basisscholen17. Gekleurde steden – Autochtonen en allochtonen over samenleven18. De hangman – over jongeren in het straatbeeld19. Identiteit en interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel20. Het Suikerfeest van Sami21. God, Adonai, Allah 

Kosten

Gratis. Een telefoon of mail volstaan om deze boeken te reserveren.

Het didactisch materiaal wordt niet opgestuurd.