Blinde wereldkaart

Kinderen zijn vaak zeer gefascineerd door de grote wereld. Ze weten er soms meer van dan we denken. Tante An woont in Brazilië, papa ging voor het werk naar China en in de krant staan foto’s van een aardbeving in Turkije. Kinderen, zelfs kleuters, vinden een wereldkaart dan ook fascinerend. Met deze kleurrijke kaart breng je, al vanaf jonge leeftijd, de wereld in je klas.

Met een wereldkaart kan je:

  • Kinderen prikkelen, hun nieuwsgierigheid uitlokken.
  • Aansluiten bij de belangstelling van kinderen voor de grote wereld.
  • Inspelen op actualiteit die kinderen aanbrengen.
  • Kinderen helpen om hun eigen plaats binnen de grote wereld te leren kennen, zichzelf (België) te situeren en relativeren.
  • Kinderen helpen om ervaringen te verwoorden, situeren, ordenen, uit te wisselen.
  • Het belang dat de leerkracht/de school hecht aan wereldkaartonderwijs verankeren

 

Ontlenen

De wereldkaart, formaat A0, kan op de dienst Internationale Samenwerking verkregen worden. Hier kan je de wereldkaart in formaat A4 downladen en vind je diverse gratis werkvormen en tips om de wereldkaart te betrekken bij klasactiviteiten.