atlas buurtwegen raadplegen

In de atlas der buurtwegen kan je alle buurtwegen in groot-Waregem terugvinden.
De atlas van de buurtwegen is een waardevol historisch document dat de toestand schetst vanaf 1840.
Buurtwegen zijn alle wegen welke werden opgenomen in de atlas der buurtwegen.
Je kan de volgende inlichtingen verkrijgen:

 • de ligging
 • de breedte
 • de officiële benaming,
 • het nummer van de buurtweg en het eigendomsrecht.

  Voor wie?
  Iedereen heeft recht tot inzage van de atlas en het inwinnen van informatie.

  Je kan een aanvraag indienen mits gegronde redenen tot gedeeltelijk of volledig verleggen of afschaffen van een buurtweg. Tevens kan je een aanvraag indienen tot het openstellen van een afgesloten buurtweg.

  Klachten aangaande het onderhoud van de buurtwegen kunnen telefonisch of schriftelijk worden doorgegeven via de online meldingskaart
Kosten

deze informatie is gratis