Aanpassen voetpad aanvragen

Particulieren die wensen dat er een voetpad wordt aangelegd op openbaar domein ter hoogte van hun eigendom kunnen een schriftelijke aanvraag richten bij de dienst wegen, waterlopen, verkeer van de stad Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem.
Voor deze werken is het reglement van toepassing.

Reglement
Reglement: met gras

 

Kosten

Voor de aanleg van een nieuw voetpad, borduren, greppels wordt de kostprijs berekend volgens het reglement.

 

Extra informatie
  • Om het voetpad, oprit, borduren of greppels te verhogen/verlagen kan men dat melden via de online meldingskaart op deze site.
  • Vooraleer een inwoner aan bouwwerken begint, moet hij een staat van vaststelling van het voetpad opmaken.  Bij het einde van de bouwwerken moet de aanvrager dit melden en het voetpad in zijn oorspronkelijke staat laten herstellen.