50 jaar arbeidsmigratie

De stad Waregem werkte een project uit met als resultaat een leuk werkboekje voor de leerling, een informatiebrochure voor de leerkracht en een educatieve workshop.Alle basisscholen van Waregem kregen dit pakket in 2014 gratis aangeboden. De Provincie promoot het pakket ook naar de andere basisscholen in West-Vlaanderen.

Voor de uitwerking van de educatieve workshop deed stad Waregem beroep op vzw Kassoemai. Deze organisatie heeft een lange ervaring in het uitwerken en begeleiden van workshops rond diverse mondiale thema’s.  De workshop benadert het onderwerp migratie op een realistische manier en is gericht naar leerlingen van de 3de graad basisonderwijs. In de workshop ontdekken de leerlingen op een speelse maar intensieve manier arbeidsmigratie en zijn geschiedenis. Ook de invloed van migratie in onze huidige samenleving komt aan bod. De workshop wordt afgesloten met een naverwerking waarbij arbeidsmigratie in een ruimer kader van wereldburgerschap wordt geplaatst. De try-out van de workshop werd bijgewoond door Kleur Bekennen. Na positieve beoordeling werd de workshop opgenomen in hun database. Boeken van workshop: www.kleurbekennen.be/aan-de-slag-met-je-klas

Bij de workshop zit tevens een werkboekje voor de leerlingen met verschillende oefeningen. Dit kan gebruikt worden bij de voorbereiding van de workshop of voor de naverwerking.Het leerlingenboekje kreeg, dank zij de steun van de provincie, een mooie lay-out en druk. We bedanken ook de leerkrachten van de Waregemse basisscholen voor hun positieve feedback bij de ontwikkeling van het boekje. In dit werkboekje komen de leerlingen op een leuke manier meer te weten over migratie en vooral over arbeidsmigratie. Het is zowel een invulboek als een doeboek. Het boekje kan gebruikt worden als voorbereiding op de workshop, of gewoon als lesonderdeel bij het thema migratie.Downloaden leerlingenboekje

Ook werd een informatiebrochure uitgewerkt, die de leerkracht de mogelijkheid biedt zich grondig te informeren over het onderwerp en van daaruit lessen voor te bereiden. Het is een handleiding met achtergrondinformatie over de migratiegeschiedenis in grote lijnen, allerlei weetjes, migratiebegrippen, lesvoorbereiding voor een interview, de eindtermen van het leergebied Wereldoriëntatie en Nederlands, de oplossingen uit het leerlingenboekje, inspiratie en referentiewerken, en kinder- en infoboeken die in de bibliotheek van Waregem te verkrijgen zijn.Downloaden Informatiebrochure Arbeidsmigratie