Omgevingsanalyse

De stedelijke diensten maken een eigen omgevingsanalyse aan de hand van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Er is een analyse van de eigen werking, maar ook van de externe omgeving. Hierbij worden onder meer cijfergegevens gebruikt van Statistiek Vlaanderen en Provincies In Cijfers.

In de analyse houden we rekening met demografische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en politiek/juridische factoren. De omgevingsanalyse kan helpen om het beleid te verbeteren, te versterken en in te spelen op al deze evoluties.

Het beleid kan ook een aantal prioriteiten halen die gebaseerd zijn op deze objectieve omgevingsanalyse.

De cijfergegevens van de omgevingsanalyse kan je hier vinden.