Affiche op stedelijke ledtotems

Sinds april 2021 zijn de stedelijke aanplakborden voor affiches weggehaald. Het is dan ook niet meer mogelijk om affiches binnen te brengen in de stadswinkel om die tegen betaling te laten uithangen op stedelijke borden.

Waregemse verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de stedelijke ledtotems voor de promotie van hun eigen evenementen.

 • Dit kan maximum 2 keer per kalenderjaar per vereniging.
 • Publicatie kan op 2 ledtotems. De vereniging kiest zelf op welke exemplaren: Zuiderpromenade, parking zwembad (Meersstraat), Beveren-Leie (Kerkdreef/Kerkplein), Desselgem (Pompoenstraat/Georges Coornaertdreef), Sint-Eloois-Vijve (Schoendalestraat aan de kerk)
Voorwaarden
 • Publiek / bezoekers:
  • De activiteit moet openstaan voor een ruim publiek, meer dan alleen de eigen leden (geen lidmaatschap vereist)
  • De activiteit overstijgt de gewone werking
 • Lokale binding:
  • Het evenement vindt plaats in Waregem
  • De organisator is een erkende vereniging van de stad (= lid is van een stedelijke adviesraad)
  • Het mag geen louter privaat initiatief zijn
  • Politieke organisaties en religieuze organisaties komen niet in aanmerking
 • Media:
  • De organisator heeft een activiteitenfiche ingevuld
  • De organisator moet de activiteit zelf bekend maken aan het ruime publiek en dit minimaal via de UitDatabank
Kosten

gratis

Extra informatie

Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je een gebruiksklaar bestand insturen.

 • De vereniging levert een correct bestand aan: 1920 x 1080 pixels rechtopstaand, jpg-formaat. Dat kan bij de dienst communicatie via ledtotem@waregem.be. Vergeet niet om de ledtotem van jouw keuze te vermelden!
 • De affiche kan geprogrammeerd worden van maximum 3 weken op voorhand tot maximum 1 week na de (start)datum.

Het stadsbestuur kan steeds autonoom beslissen om een bepaalde affiche niet op te nemen omwille van ongepaste inhoud, vorm of timing.