Grof vuil

Wat is grof vuil?

Alle grove afval, voortkomende van de huishouding of van de normale werking van het huisgezin, dat niet in de gewone vuilniszakken kan geborgen worden, op voorwaarde dat het qua volume en gewicht door 2 personen kan behandeld en opgeladen worden. Dit wil zeggen: matrassen, tapijten, meubelen, fietsen,...

Wat is geen grof vuil en mag niet aangeboden worden?

 • Groente, fruit- en tuinafval
 • Klein gevaarlijk afval (KGA)
 • Autobanden
 • Bouw- en sloopafval (vensterglas, afbraakmaterialen, steenpuin, wc's,...)
 • Handels- en nijverheidsafval
 • Met eender welke inhoud gevulde vaten
 • Gasflessen, explosieven of makkelijk ontbrandbare produkten
 • Gevaarlijke scheikundige stoffen, toxisch en radioactief afval,
 • Pathologisch bevuild afval van ziekenhuizen en praktijken van medische beroepen.
 • Fracties die apart worden ingezameld zoals : papier, karton, PMD, glas, ...
 • Bruin- en witgoed

Wanneer wordt het grof vuil opgehaald?

In het begin van elke maand (start vanaf de eerste dinsdag van de maand) haalt Imog grof vuil. Je betaalt hiervoor een vergoeding van 12 euro (vooraf te betalen) plus 0,20 euro per opgehaalde kg.

Hoe inschrijven?

Bel naar het gratis nummer van Imog 0800 99 827.  Imog houdt de planning bij, zij kunnen je vertellen wanneer de ophaling zal doorgaan en hoe de betaling moet gebeuren.