Goed te Beaulieu

Goed te beaulieu

Vlak bij de Leie, even buiten het centrum van Beveren-Leie ligt het Goed te Beaulieu, een merkwaardige hoeve met een zeer oude geschiedenis die teruggaat tot de 5e of 6e eeuw.

Historiek van het Goed te Beaulieu

De hoeve zou er gekomen zijn door Frankische inwijkelingen en speelde daarna een erg belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van het dorp aan de Leie. De hoeve groeide in de middeleeuwen uit tot de kernhofstede van de heerlijkheid Beaulieu.

Beaulieu was een achterleen van de grote Sint-Pietersheerlijkheid, met het Munkenhof als hoofdplaats van de regio. Beaulieu was binnen Sint-Pieters vrij belangrijk. Ze hadden in Beveren een eigen baljuw, een prater (een soort veldwachter) en een schepenbank. Deze schepenbank had enkel lage rechtspraak. Voor ernstige misdrijven binnen het grondgebied was het toch nog altijd de schepenbank van Sint-Pieters in Desselgem die uitspraak deed.

Beschermd monument

Opvallend bij deze hoeve is de achtvormige watergracht die we vandaag nog steeds in het weiland kunnen zien. Door de historische, landschappelijke en ook wel architecturale kwaliteiten belandde het Goed te Beaulieu midden 2011 op de lijst van voor bescherming vatbare monumenten en/of stads- en dorpsgezichten. Sinds 20 december van dat jaar is de site definitief een beschermd monument.

Toegankelijkheid

Privé-eigendom, niet toegankelijk voor het publiek.