E-loket voor derden

Als advocaat, gerechtsdeurwaarder of notaris kan je online via het e-loket voor derden attesten aanvragen.

ONLINE TOEGANG E-LOKET DERDEN AANVRAGEN

AANVRAAG BEVOLKINGSATTESTEN VOOR DERDEN

TOEVOEGEN MEDEWERKERS EN OVERZICHT VAN AANVRAGEN

Hoe krijg ik toegang?TER INFO: voorlopig kunnen er enkel attesten bevolking aangevraagd worden. Op termijn kan je ook aktes van de burgerlijke stand aanvragen.

  1. Eerst moet de kantoorhouder ( = de advocaat, de notaris of de gerechtsdeurwaarder) bij dienst Burgerzaken eenmalig een aanvraag indienen om de attesten online te kunnen aanvragen. Dit kan via de knop 'online toegang e-loket derden aanvragen'.
  2. Van zodra je bevestiging hebt ontvangen, kan je als kantoorhouder digitaal bevolkingsattesten voor derden aanvragen. 
  3. Van zodra je bevestiging hebt ontvangen, kan je als kantoorhouder, indien gewenst, ook andere kantoormedewerkers toegang geven (voorbeeld: een secretariaatsmedewerker). Hiervoor voeg je de nodige gegevens van deze perso(o)n(en) toe via de knop 'Toevoegen medewerkers en overzicht van de aanvragen'.  Deze medewerkers kunnen dan in naam van het kantoor attesten opvragen bij de dienst burgerzaken.