FAQ bedrijvengids

 1. Waarom een bedrijvengids?
 2. Geen inlogcode ontvangen?
 3. Paswoord en inlogcode kwijtgeraakt?
 4. Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen?
 5. Hoe registreer of wijzig ik mijn gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen?
 6. Hoe verloopt de gegevensuitwisseling tussen de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bedrijvengids?
 7. Wat als u post krijgt voor een voor u onbekende onderneming?

 

1. Waarom een bedrijvengids? 

Een permanent geactualiseerde en correcte databank met gegevens over bedrijven komt tegemoet aan de ambitie van het gemeentebestuur om modern en efficiënt met inwoners en bedrijven te communiceren.

1.1. Burgers correct informeren

Inwoners gaan op zoek naar de dichtstbijzijnde apotheker, een gezellig restaurant, een schrijnwerker... De bedrijvengids geeft online een eenvoudig en duidelijk overzicht van alle ondernemers. Bezoekers kunnen elk bedrijf zoeken op naam, ondernemingsnummer, bedrijfsactiviteit en zelfs op ligging. 
Je kunt als ondernemer zelf nuttige informatie zoals e-mailadres, website, openingstijden... aanvullen zodat bezoekers vlot de weg vinden naar jouw onderneming. 

1.2. Actief met ondernemers communiceren

Zijn er wegenwerken in de buurt ? Zijn er interessante lokale economische initiatieven? De communicatie tussen het stadsbestuur en jouw bedrijf kan vlot en gericht verlopen dankzij de uitgebreide contactgegevens die jij als ondernemer in deze bedrijvengids bijhoudt. Bovendien biedt deze databank, door de unieke gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de mogelijkheid om nieuwe ondernemers te verwelkomen en wegwijs te maken.

2. Geen inlogcode ontvangen? 

Op basis van de KBO-gegevens krijgt elke vestiging op Waregems grondgebied een inlogcode. Indien jij geen inlogcode hebt ontvangen, controleer je best op welke wijze jouw onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Tik jouw BTW-nummer in en controleer de vestigingsgegevens vermeld bij aantal vestigingen.

Is jouw vestiging niet gekend in Waregem?
De enige methode om jouw bedrijfsgegevens in de bedrijvengids te laten opnemen is correct registreren van jouw bedrijf in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Je kan dit via een ondernemingsloket of zelf gegevens aanpassen via de KBO Private Search (aan de hand van jouw elektronische identiteitskaart). Onze diensten ontvangen maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens van de hier gevestigde bedrijven. Dan krijgt jouw vestiging ook zijn inloggegevens.

Is jouw vestiging hier wel gekend is, maar slechts heel recent ingeschreven in de KBO?
Het stadsbestuur ontvangt maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens. Wij contacteren jouw vestiging van zodra wij jouw gegevens ontvangen.

Is jouw vestiging hier wel gevestigd is, maar kloppen de adresgegevens niet?
Je kunt jouw bedrijfsgegevens officieel aanpassen in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket of je past alles zelf aan via de KBO Private Search (aan de hand van jouw elektronische identiteitskaart). Onze diensten ontvangen maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens van bedrijven. Dan krijgt jouw vestiging ook zijn inloggegevens.

Je kunt jouw correcte bedrijfsgegevens doorgeven. In dit geval worden enkel de gegevens in deze lokale databank aangepast. Het stads kan de wijzigingen niet doorgeven aan de KBO, aangezien het hiervoor niet bevoegd is. De gegevens in de KBO blijven in dit geval ongewijzigd. Vul het contactformulier in met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer. Dan sturen wij een paswoord.

Is jouw onderneming hier gevestigd is, alle gegevens zijn correct, maar je hebt geen inlogcode ontvangen?
Vul het contactformulier in met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer. Dan sturen wij een paswoord.

3. Paswoord en inlogcode kwijtgeraakt?

Vul het contactformulier in met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer. Dan sturen wij een paswoord.

4. Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen?

 • De KBO is een register met alle identificatiegegevens van de ondernemingen. De KBO is belast met het invoeren, het opslaan, het beheren en het ter beschikking stellen van gegevens met betrekking tot de identificatie van ondernemingen.
 • De KBO vereenvoudigt de administratieve procedures voor ondernemingen dankzij een eenmalige gegevensinzameling. Zo draagt ze bij aan een doeltreffender organisatie van de overheidsdiensten. 

Dit is een belangrijke stap in het kader van e-government (elektronisch bestuur) en de modernisering van de overheidsdiensten. Dankzij de KBO kan de gemeente immers:

 • met zekerheid beschikken over de meest actuele en nauwkeurige gegevens over ondernemingen
 • middelen en personeel vrijmaken voor andere taken die nauwer verband houden met hun kernopdrachten, met als gevolg een grotere efficiëntie van de diensten
 • transparant en duidelijk functioneren, zowel intern als extern.

5. Hoe registreer of wijzig ik mijn gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

De ondernemingen worden gecreëerd in de KBO door de initiatoren. Dit zijn:

 • de griffie van de rechtbank van koophandel
 • de ondernemingsloketten
 • de BTW
 • de RSZ
 • de KBO zelf
 • bij sommige vrije beroepen: de Orde, het Beroepsinstituut, de FOD Volksgezondheid... 

De procedure verschilt naargelang je je als een natuurlijke persoon of een rechtspersoon wil inschrijven. Dezelfde instanties zorgen er ook voor dat de KBO up to date blijft. 

Een onderneming is echter ook zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van zijn ondernemingsgegevens. Dit kan hij (betalend) doen via een ondernemingsloket of hij kan een groot aantal gegevens online wijzigen via de KBO Private Search. Private Search is een webtoepassing waarmee actieve ondernemingen hun eigen gegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen kunnen raadplegen.Indien nodig kunnen zij bepaalde gegevens zelf corrigeren via de nieuwe toepassing KBO Self Service die volledig is geïntegreerd in KBO Private Search.

6. Hoe verloopt de gegevensuitwisseling tussen de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bedrijvengids?

De basis voor de bedrijvengids wordt gevormd door de gegevens over de vestigingen die de KBO maandelijks aan het gemeentebestuur bezorgt. Zo blijven we op de hoogte van de vestigingen die verdwijnen en die er bijkomen. Alle aanpassingen die ondernemers in de KBO aanbrengen worden automatisch in de bedrijvengids opgenomen.

Er is een gegevensstroom van de KBO naar de bedrijvengids, maar niet omgekeerd. Gegevens die door ondernemers in de bedrijvengids worden  aangebracht, worden niet doorgegeven aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 

Gegevens invullen in de bedrijvengids ontslaat de onderneming dus geenszins van de wettelijke verplichting tot aanpassing van de gegevens in KBO, via een ondernemingsloket en/of griffie. Correcte registratie in de KBO is de aangewezen weg en geeft de beste garantie voor correctie administratieve afhandeling op alle terreinen, ook voor deze bedrijvengids. 

7. Wat als je post krijgt voor een voor jou onbekende onderneming ? 

Na inloggen als bedrijf kun je aanvinken dat dit een vestiging betreft die niet langer actief is. Als je dit hebt aangevinkt, kunnen geen andere gegevens meer worden ingevuld. Het stadsbestuur onderzoekt dan verder wat de werkelijke status is van deze onderneming.