Verwaarlozing

Omdat verwaarloosde woningen en gebouwen voor een slordig straatbeeld zorgen, spoort de stad ze actief op, registreert ze en legt indien nodig een belasting op. Dat laatste gebeurt natuurlijk niet zomaar: de eigenaar krijgt eerst een verslag over de vaststelling en informatie over renovatiepremies, renovatiebegeleiding … Zo stimuleren we eigenaars om hun pand aan te pakken en maken we onze stad nog leefbaarder.

Wanneer is een gebouw verwaarloosd?

Als de stad (van op het openbaar domein) vaststelt dat het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont. Dat is bijvoorbeeld

  • wanneer het gebouw niet meer water- of winddicht is
  • als er onderdelen losgekomen zijn
  • als het gebouw niet meer stabiel is.

Opknappen of slopen

Wie zijn pand sloopt, opknapt of bewijst dat er niet langer sprake is van verwaarlozing, wordt geschrapt van de inventaris. Als het gebouw na 1 jaar nog altijd verwaarloosd is, dan legt de stad een belasting op van 1000 euro per jaar. Drie jaar later wordt dat 2000 euro, nog een jaar later 3000 euro.

Enkel onder specifieke voorwaarden is een vrijstelling mogelijk.

Bekijk hier het belastingreglement.