Aanvraag toelating tegeltuintje

Een tegeltuintje, wat is dat? Wel, dat is een smalle strook in het voetpad, tegen de gevel, op het openbaar domein, waarbij de bewoner zelf instaat voor de groenaanleg en het onderhoud.

Tegeltuintjes fleuren niet alleen je voorgevel op, maar ook de straten én de mensen. Bij elke tegeltuin wordt verhard materiaal uitgebroken. Zo infiltreert het regenwater in de bodem en stroomt het niet zinloos weg in de riolering. Een goede zaak om het grondwaterpeil in orde te houden. Tegeltuinen helpen ook de natuur een handje. De planten in je geveltuin bieden schuilplaatsen voor insecten en vogels én vergroten de biodiversiteit.

Voorwaarden
  1. Je  vult het online aanvraagformulier in.
  2. De dienst omgeving gaat na of je voldoet aan de voorwaarden.
  3. Het college van burgemeester en schepenen beslist over jouw aanvraag.
  4. De stad neemt de voetpadtegels weg, graaft uit tot 30 cm onder het voetpadniveau en vult op met teelaarde.
  5. De aanvrager werkt af met: een opsluiting, beplanting en eventueel klimhulp. De uitvoering moet gebeuren uiterlijk zes maand na de beslissing van het schepencollege.
Kosten

De aanvraag van de toelating is gratis.  De stad staat in voor het verwijderen van de stenen, uitgraven van de plantput en opvullen met potgrond.