Sint-Jan de Doperkerk

Sint-Jan de Doperkerk

De Sint-Jan de Doperkerk van Beveren-Leie dateert van 1970 en is te vinden in het centrum van de gemeente.

Historiek van de Sint-Jan de Doperkerk

In tegenstelling tot de huidige kerk van Beveren stond de oude parochiekerk niet in het centrum van de gemeente. Rond 964 stond op deze plaats dicht bij de Leie, een kerkje, dat rond 1150-1200 vervangen werd door een eerste stenen gebouw. Na uitbreidingen en verbouwingen bevond de Beverse kerk zich midden de 18e eeuw in een erg bouwvallige toestand.

In 1781 werd begonnen met het bouwen van een nieuwe kerk, op ongeveer dezelfde plaats waar de oude gestaan had. Deze kerk werd in mei 1940 opgeblazen door de Belgische Genie, omdat gevreesd werd dat de Duisters de toren zouden gebruiken als waarnemingspost.

Het verdwijnen van de Beverse kerk betekende voor de gemeente het begin van een hele verandering. Voor de Tweede Wereldoorlog lag het dorpscentrum nog dicht bij de Leie. Nadat de kerk werd opgeblazen plande men het nieuwe centrum in een toen nog open ruimte. De verhuis gebeurde geleidelijk. Tijdens de oorlogsjaren werd de feestzaal van het klooster langs de Grote Heerweg omgebouwd tot kerkruimte. Daarna kwam er in 1947 een noodkerk, die intussen ook verdwenen is. De moderne kerk kwam er in 1970, naar ontwerp van de architecten Van Maele, Haesbrouck en Sneiders.