Sectorale BPA's

Een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven biedt een oplossing voor het probleem van de zonevreemde bedrijven die willen blijven bestaan, herbouwen, verbouwen of uitbreiden. Een bedrijf is zonevreemd als het bedrijf of een deel van het bedrijf gelegen is in een zone waar het niet thuishoort volgens het gewestplan.

In Waregem werden drie fases van sectorale BPA's goedgekeurd:

  • Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, fase 1 (goedgekeurd op 10 januari 2002)  Lees verder...
  • Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, fase 2 (goedgekeurd op 18 februari 2005) Lees verder...
  • Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, fase 3 (goedgekeurd op 31 juli 2007) Lees verder...