Sabam & billijke vergoeding

Wat met Sabam en Billijke Vergoeding in de stedelijke zalen? |              Aangifte doen

Sabam int de gelden voor de auteurs-componisten van de muziek en de Billijke Vergoeding dient om de uitvoerders van muziek, nl. de artiesten en muziekproducenten, te betalen. Bij live-optredens wordt de uitvoerder rechtstreeks door de organisator betaald en is er dus enkel Sabam verschuldigd en geen Billijke Vergoeding.

In principe is een privé-feest niet onderworpen aan Sabam of Billijke Vergoeding.

Zowel voor Sabam als voor de Billijke Vergoeding zijn er speciale aanvraagformulieren die je moet opsturen naar het adres dat op het formulier staat, nl. naar Sabam en Billijke Vergoeding zelf.  Zij sturen je dan de rekening toe. Een link naar de formulieren vind je onderstaand terug.

Vraag zeker bij de zaaluitbater waar je evenement doorgaat of zij reeds een jaartarief billijke vergoeding betalen. In dat geval hoef je het niet meer zelf te betalen.Wat met Sabam en Billijke Vergoeding in de stedelijke zalen?

Sabam

Voor de zalen eigendom van de stad is steeds een basistarief betaald door de stad: tarief 101. Dit tarief dekt alle kosteloze mechanische muziekuitvoeringen t.g.v. allelei bijeenkomsten, zonder winstgevend doel. Er mag dus geen inkomstgeld betaald worden.

Daarin worden o.a. opgenomen: kaartingen, quizzen, diavoorstellingen, kerstfeesten, Paasvieringen,...

Billijke vergoeding

In sommige gevallen is de Billijke Vergoeding volledig betaald (nl. het tarief ‘met drank en dans'), in andere gevallen is enkel het tarief ‘met drank' betaald.  Indien er in het laatste geval toch gedanst wordt in de zaal, dan dien je als gebruiker van de zaal een bijkomende aangifte te doen voor wat betreft het tarief ‘met dans'. 

Zie ook sabam_billijke_vergoeding.pdf

 Aangifte doen

Sabam

Klik hier op pagina en je vindt stap voor stap de uitleg over de online aangifte voor Sabam. 

Billijke Vergoeding

Voor aangifte van tijdelijke activiteiten kan je jouw aangifte online doen op www.ikgebruikmuziek.be 

Meer info

Gezien de complexe materie en om zeker te zijn dat je in orde bent met alles, neem je best altijd zelf contact op met Sabam en Billijke vergoeding. Zo kan je nagaan welke formaliteiten en betalingen vervuld moeten worden.

www.sabam.be

www.bvergoed.be / www.ikgebruikmuziek.be