Aanvraag horecavergunning / drankvergunning

Om controle te houden op horecazaken en de kwaliteit ervan hoog te houden, moeten alle uitbaters van horecazaken over een vergunning beschikken.  Om een vergunning voor het uitbaten van een horecazaak te verkrijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • personen die bepaalde veroordelingen hebben opgelopen, komen niet in aanmerking voor een horecavergunning.
 • Je moet voldoende verzekerd zijn (Burgerlijke Aansprakelijkheid/objectieve aansprakelijkheid, brand en ontploffing).
 • Je horecazaak moet voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. brandveiligheid, hygiëne en stedenbouw.

Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan niet overgedragen worden (bv. aan een nieuwe eigenaar) of meegenomen worden (naar een andere locatie). Bovendien moet de uitbating in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Je aanvraag voor een vergunning dien je schriftelijk in bij de dienst lokale economie. Je aanvraag moet de volgende documenten en gegevens bevatten:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een kopie van je identiteitskaart
 • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 • de handelshuurovereenkomst
 • uittreksel strafregister 596.1
 • de aanvraag voor een toelating van het FAVV
 • publicatie Belgisch staatsblad (voor vennootschappen)
 • de ingevulde checklist voor brandpreventie

 Download het aanvraagformulier

 

Sinds 1 maart 2016 is er nu ook een verplichte opleiding voor café- en brasserie-uitbaters die een drankafname-overeenkomst hebben.Deze praktijkgerichte opleidingen hebben het doel om faillissementen in de sector sterk te verminderen.

Meer weten hierover...