Ontwerp van brownfieldconvenant: aankondiging van een informatie- en inspraakvergadering - 184. Waregem-Waterfront

Gepubliceerd op Vrijdag 03 mei 2019

Het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten voorziet in het sluiten van convenanten tussen diverse partijen met het oog op de herontwikkeling van vervuilde, verwaarloosde of onderbenutte gronden die zo zwaar zijn aangetast dat ze kennelijk alleen gebruikt kunnen worden of opnieuw gebruikt kunnen worden na structurele maatregelen.

INSPRAAKVERGADERING
Naar aanleiding van de goedkeuring van de ontwerpconvenant voor brownfieldproject Waterfront te Waregem wordt er een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd. Deze inspraakvergadering vindt plaats door op woensdag 5 juni om 19.30u. in de raadzaal van het stadhuis ( Gemeenteplein 2).

Op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten  vind je de tekst van het ontwerpconvenant, met de vermelding van de datum en de locatie van de inspraakvergadering. Je kan de tekst ook raadplegen op het stadhuis van Waregem.

SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN
Schriftelijk opmerkingen kan je tot veertien dagen na de inspraakvergadering aangetekend versturen naar het Agentschap Innoveren & Ondernemen - Brownfieldconvenanten (Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel).