Geschiedenis van Desselgem

De naam van deze Leiegemeente is via heel wat vervormingen voortgevloeid uit 'Thasseldinghehem', het heem van de lieden van Thraswald. Deze Frankische boer had zijn nederzetting gemaakt vlak bij de Leie, aan de rand van de vruchtbare kouter.

In het jaar 964 kreeg de Gentse St.-Pietersabdij van de Vlaamse Graaf Arnulf de Grote het grondgebied 'Desselgem en omgeving' als geschenk aangeboden. Deze Benediktijnerpaters richtten hun bestuurscentrum in op de hoeve van Thraswald bij de Leie, die van toen af als het 'Munkenhof' bekend zou staan. De geschiedenis van dit dorp kan vanaf de 10de eeuw gevolgd worden in de archiefstukken van de Gentse abdij. De oudste Desselgemse belastingsrollen dateren van 1260 en 1285.

De Liebaardstraat is Desselgems bijzonderste straat. Oorspronkelijk was het de verbindingsweg tussen de Meierie (een belangrijke hoeve van de St.-Pietersabdij) en het Munkenhof met halverwege de kerk. De naam is ontleend aan de liebaarden of luipaarden die voorkwamen op het schild van de heren van Halewijn, die in Desselgem meiers waren. Opvallend aan het centrum van Desselgem is zijn excentrieke ligging, helemaal ten noordwesten van de gemeente. Dit fenomeen is gemakkelijk te verklaren door de nabijheid van het voormalige bestuurscentrum, het Munkenhof.

Het dorp bestond vroeger uit een gemeenschap van landbouwers die met wat huisnijverheid aan de kost kwamen. Ook hier sloeg de crisis in de 19de eeuw toe. De redding kwam door de komst van de arbeidsintensieve vlasnijverheid. De ligging langs de Leie en de uitgestrekte 'Leiekant' was daarbij uitstekend. Het gaf ontstaan aan tal van vlasroterijen. Toen ook de vlasnijverheid omstreeks 1960 aan belang ging inboeten werd in Desselgem naar andere bedrijfstakken overgeschakeld.

De burgemeesters van Desselgem

 • Voor 1813 : Joannes Franciscus Verhaeghe - de vroegere baljuw
 • 1815-1820 : Jacobus Verhaeg
 • he1820-1822 : Jean-Baptiste Lefevere- was tevens burgemeester van Sint-Eloois-Vijve
 • 1822-1828 : Jacobus C. Verhaeghe
 • 1829-1855 : Karel Verhaeghe
 • 1855-1878 : Constant Verhaeghe
 • 1878-1908 : Henri Vanhoutte
 • 1909-1912 : Leo Verbeke
 • 1912-1915 : Jan Vanhoutte - gestorven tijdens W.O. I
 • 1915-1921 : Jan Callu
 • 1921-1946 : Henri Debrabandere
 • 1947-1964 : Georges Coornaert
 • 1965-1976 : Germain Algoet