Feestcheque

Organiseer je een drink, een gezellige bbq of een straatfeest met de buren? Dan kan je een feestcheque aanvragen.

Deze cheque werd in het leven geroepen om de sociale samenhang en het buurtgevoel in onze stad te versterken.  Op deze manier wil de stad niet-commerciële activiteiten en initiatieven die ontmoeting bevorderen ondersteunen.

Aanvragen

Webformulier                Download PDF

Wil je in aanmerking komen voor de feestcheque, dan moet je wel voldoen aan een paar voorwaarden.

Voorwaarden

De feestcheque kan eenmaal per jaar worden toegekend aan een activiteit die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de activiteit vindt plaats in Waregem;
  • de activiteit heeft als doelgroep minimaal 20 woonentiteiten;
  • alle genodigden moeten afkomstig zijn uit eenzelfde buurt;
  • de activiteit is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde uit de buurt;
  • de activiteit heeft een duidelijke meerwaarde voor de gemeenschapsvorming;
  • de activiteit heeft geen commercieel karakter;
  • tijdens de activiteit is duidelijk zichtbaar dat er medewerking is van de stad Waregem;
  • tijdens de toespraak is er vermelding van medewerking van de stad;
  • het is de eerste activiteit van de buurt waarvoor een feestcheque wordt aangevraagd.
  • feest- of buurtcomités die met naam in de begroting zijn vermeld of voor hun initiatief een andere stedelijke toelage genieten, vallen niet onder toepassing van het reglement

Het volledige reglement kan je hier bekijken.

Extra informatie

Standaard subsidie

De feestcheque wordt uitbetaald onder de vorm van 6 Waregembonnen van elk 25 euro.  Deze kan je, na schriftelijke goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, afhalen in de stadswinkel.

Stap 1

Feestcheque aanvragen

Je dient de aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, minstens twee maand voor datum van de activiteit.

Dit doe je via het standaard aanvraagformulier: het webformulier of PDF

Stap 2

Tussen de aanvraag en de activiteit

Uiterlijk 1 maand voor de activiteit bevestigt het college van burgemeester en schepenen of je al dan niet in aanmerking komt voor een feestcheque.

Indien de aanvraag is goedgekeurd, moet je vanaf dan in alle publiciteit vermelden ‘met medewerking van stad Waregem', inclusief een logovermelding van de stad. Het stadslogo kan je bekomen via info@waregem.be.

Daarnaast moet je een uitnodiging voor je activiteit richten naar het stadsbestuur (Gemeenteplein 2 in 8790 Waregem) 

Stap 3

Uitbetaling van de feestcheque

De feestcheque wordt uitbetaald onder de vorm van 6 Waregembonnen van 25 euro.

Uiterlijk twee maand na de activiteit moet je volgende verantwoordingsstukken bezorgen aan het stadsbestuur via feestcheque@waregem.be:

- uitnodiging van de activiteit met het logo van de stad als sponsor op de uitnodiging

- foto waarop duidelijk te zien is dat het logo of de vlag van de stad zichtbaar aanwezig was tijdens de activiteit

- lijst van de doelgroep, van de genodigden.