Draaiboeken cultuur- en sportverenigingen

De Vlaamse overheid wil minderjarigen nog beter beschermen tegen misbruiken en mogelijke aantasting van hun fysieke, psychische of seksuele integriteit. Bepaalde organisaties moeten daarom hun nieuwe medewerkers controleren en nagaan of die persoon van goed en zedelijk gedrag is. Medewerkers moeten van onberispelijk gedrag zijn in de omgang met minderjarigen. Dat staat zo bepaald in het decreet houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers.

Sommige organisaties kregen hierover ongetwijfeld al richtlijnen via hun koepel. Je kan ook veel en heel praktische informatie vinden op https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/decreet-grensoverschrijdend-gedrag/.

Om verengingen te helpen hoe om te gaan met deze wetgeving, maakten we ook zelf draaiboeken: één specifiek voor verenigingen aangesloten bij de sportraad en één voor verenigingen aangesloten bij de cultuurraad.

Mocht je nog specifieke vragen hebben hierover, dan kan je de juridische dienst hiervoor steeds contacteren.

Draaiboek sport  Draaiboek jeugd, cultuur en media