Charter Werftransport

Met het Charter Werftransport slaat de stad Waregem de handen in elkaar met de bouwsector om bij te dragen aan een bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens werken.

Geen werftransport in de schoolspitsuren

In het charter staat dat er geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder moet ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden worden. Hierover communiceert het stadsbestuur actief met de bouwheren, aannemers en handelaars. Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met de dienst verkeer.

Buiten deze uren zal je natuurlijk wel nog werfverkeer tegenkomen.

Tips om je veilig te verplaatsen

  • Zorg dat je zichtbaar bent.
  • Fiets nooit rechts naast een vrachtwagen, maar blijf altijd achter het voertuig. 
  • Als je al voor de vrachtwagen stilstaat, maak dan oogcontact met de bestuurder.
  • Als je door omstandigheden toch in de dode hoek belandt, stap dan af en ga op de stoep of in de berm staan.
  • Geef voorrang aan je eigen veiligheid: wees dubbel voorzichtig bij vrachtwagens in bochten, aan kruispunten en op rotondes.

   download het Charter Werftransport

 

Het Charter Werftransport is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA.