Aanvullende stedelijke energiepremie

De stad Waregem verleent een aanvullende stedelijke energiepremie voor private woningen gelegen op grondgebied van de stad Waregem in kader van rationeel energiegebruik, de zogenaamde REG-premies uitbetaald door netbeheerder Fluvius. De premie wordt verleend aan natuurlijke personen.

Premie

  • 30 % van het premiebedrag van Fluvius met een maximum van 300 euro.

Aanvragen

De aanvullende premie van de stad wordt automatisch uitbetaald op basis van de gegevens aangeleverd door netbeheerder Fluvius. Er hoeft hiervoor geen afzonderlijke aanvraag ingediend te worden. De uitbetaling gebeurt ongeveer drie maanden na de betaling door Fluvius.

 

Voorwaarden

  • indien de stedelijke subsidie minder dan 10 euro bedraagt wordt deze niet uitbetaald
  • cumulatie met de aanvullende stedelijke renovatiepremie en de aanvullende stedelijke aanpassingspremie is mogelijk