Aanvullende stedelijke aanpassingspremie

De stad Waregem verleent een aanvullende stedelijke aanpassingspremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van de stad Waregem een Vlaamse aanpassingspremie hebben ontvangen van Wonen Vlaanderen.

Premie

  • 50 % van het bedrag van de uitbetaalde Vlaamse aanpassingspremie

Aanvragen

Het aanvraagformulier voor deze premie is te verkrijgen op de dienst omgeving of kan je hier downloaden. Hierbij dient een bewijs gevoegd te worden van de definitieve uitbetaling van de premie van het Vlaams gewest.

De aanvraag moet ingediend worden binnen het jaar na toekenning van de premie door Wonen Vlaanderen.

 

Voorwaarden

  • de premie van de Vlaamse overheid moet definitief uitbetaald zijn;
  • indien je gedurende de laatste 10 jaar een stedelijke huisvestingspremie hebt ontvangen, dan zal de vroeger toegekende premie in mindering worden gebracht van de nieuw uit te betalen tegemoetkoming. Dit geldt niet voor de in het reglement opgenomen cumulatievoorzieningen;
  • cumulatie met de aanvullende stedelijke renovatiepremie en de aanvullende stedelijke energiepremie is mogelijk.