Toelage thuis- en mantelzorg

Dit is een stedelijke premie voor personen met een handicap die thuis verzorgd worden.

Bedragen:

 • 200 euro per jaar voor personen met een handicap die thuis verblijven en verzorgd worden of iedere dag naar huis terugkeren.
  (deze doelgroep komt ook in aanmerking voor de mantelzorgtoelage)

 • 100 euro per jaar voor personen met een handicap die tijdens weekends of met de verlofperiodes thuisverblijven en verzorgd worden.

Voorwaarden

Personen met een handicap die :

 • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 1 januari van het refertejaar
 • op 1 januari van het refertejaar in Waregem gedomicilieerd zijn
 • effectief thuis verblijven of tijdens de weekends en/of verlofperiodes thuis verblijven
 • al gerechtigd zijn op een uitkering van Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid :
 1. Inkomensvervangende of integratietegemoetkoming
 2. Zorgbudget voor ouderen
 3. Gewone, bijzonder tegemoetkoming of hulp van derden
 4. Aanvullende tegemoetkoming + hulp van derden (RVP)
 5. Tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen (RVP)
Kosten

Deze dienstverlening is gratis.

Wat moet je meenemen?
 • Bewijs van uitkering van de maand januari van het refertejaar
Extra informatie

Invullen aanvraagformulier

Vooraleer je het formulier invult: de aanvragen voor een toelage van thuiszorg en de toelage voor mantelzorg staan samen op 1 formulier. Indien je voor beiden aanvraag wil indienen, dan hoef je slechts 1 keer het formulier in te vullen. 

Je aanvraag ten laatste op 30 september ingediend zijn.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • het aanvraagformulier downloaden en invullen. Het ingevulde formulier kan je dan in het Welzijnshuis bezorgen (met de post of inscannen/doormailen).  Download hier het formulier
 • Je komt naar het Welzijnshuis en zij vullen samen met jou de nodige gegevens in.

Opgelet!

De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.