Brugfiguur

De brugfiguur maakt de ‘brug’ tussen de school, ouders en partners in de buurt. Ze ondersteunt gezinnen met jonge kinderen (van 0 tot 12 jaar), steeds met toestemming van de ouders.

Een brugfiguur kan een korte begeleiding doen, informatie en advies geven over verschillende levensdomeinen (financieel, huisvesting, opvang, zorg, onderwijs, vrije tijd, taal en opvoeding…).  De brugfiguur werkt ook rond ouderparticipatie en het ondersteunen van de verschillende schoolteams.

Voorwaarden
  • Gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar.
  • Gezinnen met kinderen die naar school gaan in het lager onderwijs in Waregem.
Kosten

Deze dienst is gratis.