Waregem wordt Gezonder

Deze adviesraad geeft het stedelijk preventief gezondheidsbeleid mee vorm. Samen met actoren uit heel wat verschillende gezondheidssectoren proberen ze de Waregemnaar preventief zo gezond mogelijk te houden.

Onder deze adviesraad is nog een aparte werkgroep Middelenpreventie. Zij werken preventieve acties uit rond het thema (illegale) drugs.