Vreemdelingen en werk

Indien je als buitenlander in België wil werken, dan heb je hiervoor meestal een arbeidsvergunning nodig. Het maakt echter een groot verschil of je in loondienst werkt (werknemer bij een bedrijf) of je een zelfstandige activiteit wil opzetten.


 

Werken in loondienst: arbeidskaart

Je kan als buitenlands werknemer in België arbeid in loondienst verrichten indien je over een arbeidskaart beschikt. Je vraagt deze aan op de dienst bevolking in het stadhuis.

Je hebt GEEN arbeidskaart nodig indien je:

 • afkomstig bent uit een EU-land
 • echtgeno(o)t(e) bent van een Belgische of EER-onderdaan
 • in het bezit bent van een identiteitskaart voor vreemdelingen
 • een erkend politiek vluchteling bent
 • geregulariseerd werd tot een verblijf van onbeperkte duur
 • voor een onbeperkte verblijfsduur werd toegelaten

Er bestaan drie types van arbeidskaarten:

 • arbeidskaart A: geeft je de toelating om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij eender welke werkgever en dit voor onbeperkte duur.
 • arbeidskaart B: geeft je de toelating om gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden te werken voor één bepaalde werkgever die hiertoe een arbeidsvergunning heeft bekomen.
 • arbeidskaart C: geeft je de toelating om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Ze geldt voor een bepaalde duur en kan eventueel hernieuwd worden.

 

Wat moet je meebrengen?

 • bij de aanvraag van de arbeidskaart:  de verblijfsvergunning
 • bij het afhalen van de arbeidskaart: 1 recente pasfoto

 

Kosten

gratis

 

Zelfstandige activiteit: beroepskaart en kruispuntbank

 

 • Niet-EER-burgers die in België een zelfstandige activiteit willen uitoefenen, moeten over een beroepskaart beschikken.
 • Een burger van de EER heeft geen beroepskaart nodig om een zelfstandige activiteit uit te oefenen.
 • EU-onderdanen moeten een volledig uittreksel van de kruispuntbank voorleggen om in België een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Aanvraag beroepskaart

Voor de beroepskaart dien je je te wenden tot een erkend ondernemersloket. In Waregem kan dat via:

Loket: Zenito

Adres: Pand 349, 8790 Waregem Telefoon: 056/62.04.60 Fax: 056/62.04.77 Email: waregem@zenito.be

Website: www.zenito.be

Meer info loket Waregem (openingsuren, locatie): https://www.zenito.be/nl/waregem