Sint-Jozefkerk

Sint-Jozefkerk

De Sint-Jozefparochie van de Biest komt voor de erediensten samen in de moderne Sint-Jozefkerk. Zowel het kerkgebouw als de parochie werden opgericht in 1966. De eerste viering vond plaats op kerstavond van datzelfde jaar. De nieuwe parochie kwam er door het enthousiasme van eerwaarde deken Jozef Verzele. De naam van de parochie verwijst naar deze initiatiefnemer, die op zijn beurt een houten beeld van de Heilige Jozef schonk.