WAR-TAAL - voor wie Nederlands wil leren

WARegems netwerk voor het bevorderen van de Nederlandse TAAL

 

Agentschap Integratie en Inburgering

Als je Nederlands wil leren, ga je eerst langs bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Samen met de consulent zoek je naar een geschikte cursus NT2 (= Nederlands als tweede taal). In een gesprek vraagt de consulent naar je scholingsgraad, je leerbehoeften, de praktische mogelijkheden enzovoort. Indien nodig, wordt er een test afgenomen.
Meer info: klik hier  voor de data waarop het Agentschap in Waregem is.

Taal-cursussen NT2 voor volwassenen

Het stadsbestuur promoot Nederlandse taallessen in samenwerking met Dienst Nederlands leren, Onthaalbureau Inburgering, Centrum voor Basiseducatie Open School, CVO Miras, CVO Vlaamse Ardennen, VDAB en OCMW. In Waregem kan je in verschillende scholen een cursus Nederlands volgen. Meer info:  klik hier voor de folder met het NT2-aanbod in Waregem.

Taal-stage NT2 voor volwassenen

- Volg je een cursus Nederlands in het Centrum voor Basiseducatie Open School? Dan kan je een taalstage doen. Tijdens de taalstage leer je Nederlands gebruiken in een gewone situatie, buiten de school.  Vraag informatie bij je lesgever.

- Heb je niveau 2.2 behaald bij CVO? Dan is een taalstage iets voor jou. Tijdens de taalstage kan je je Nederlands verder oefenen, perfectioneren en werkervaring opdoen, waardoor je kansen op de arbeidsmarkt vergroten.  Vraag informatie bij je lesgever.

Nederlands oefenen voor volwassenen

Elke week komen anderstaligen samen tijdens de praatgroepen Nederlands. In een praatgroep praten we over thema's uit het dagelijkse leven. Dit is geen les, je praat op jouw taalniveau. De praatgroep is gratis en zonder inschrijving.

Er zijn 3 oefengroepen:

  • op maandag van 14u00 tot 15u30 in OC De Coorenaar, Georges Coornaertdreef 7, Desselgem
  • op donderdag (enkel voor vrouwen) van 14u00 tot 15u30 in de Stedelijke kunstacademie, Olmstraat 25, Waregem
  • op zaterdag van 10u30 tot 12u00 in CVO Miras, Toekomststraat 75, Waegem

De oefengroepen gaan door van oktober tot eind mei (niet tijdens de schoolvakanties).

Taal-o-theek bibliotheek Waregem

Wil je nog extra oefenen? De medewerkers van de bibliotheken helpen je graag verder.
- Krant Wablieft: het nieuws in duidelijke taal (in de leeszaal)
- aanbod boeken in eenvoudige taal (uitlenen)
- aanbod cursussen Nederlands (uitlenen)
- aanbod CD met Nederlandse luisterliedjes / liedjes voor wie Nederlands leert (uitlenen)
- Infowijzer 'Nederlands leren: basis' klik hier
- Infowijzer 'Kennismaken met het Nederlands' klik hier
- rondleiding in de bibliotheek

Zelfstudie en oefenkansen Nederlands

www.nedbox.be : NedBox - oefen je Nederlands online
www.nederlandsoefenen.be : waar en hoe kan je je Nederlands oefenen (per provincie)

Materialenbank voor het basisonderwijs

Het Agentschap Integratie en Inburgering Regio West-Vlaanderen heeft een uitgebreide materialenbank 'Nederlands als 2de taal'. Leerkrachten en vrijwilligers kunnen dit materiaal ontlenen. Ze worden ook methodisch en didactisch ondersteund.