Verminderingspasje aanvraag

Verminderingspasje voor zwembad De Treffer dat kan uitgereikt worden aan personen met een beperking

Voorwaarden

Je moet beschikken over één van volgende documenten:

  • een geldige parkeerkaart van personen met een handicap
  • een geldig attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming of hulp aan bejaarden
  • een nummer bij het Vlaams Fonds
  • een geldig attest van verhoogde kinderbijslag
Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?

één van bovengenoemde documenten

Extra informatie

Stap 1:

Zich aanmelden bij de dienst Sociale Zaken.
Afhalen van het vereiste attest.

Stap 2:

Zich aanmelden aan de kassa van het zwembad.
Personen met een handicap kunnen op vertoon van het attest en een pasfoto een verminderingspas aanvragen