Raadplegen van databanken

De bibliotheek is geabonneerd op verschillende databanken: krantenartikels, recensies, uittreksels, auteursinformatie.

Een uitgebreid digitaal archief dat omwille van licentierechten alleen in de bibliotheek te raadplegen is. De artikels en andere informatie kan gedownload of uitgeprint worden.

De informatie uit deze databanken is uiterst geschikt voor scholieren uit het secundair onderwijs voor het maken van taken, (eind)werken, boekbesprekingen of het opzoeken van informatie rond bepaalde thema's.

Voorwaarden

Om de databanken te raadplegen moet je lid zijn van de bibliotheek.

Kosten

Het raadplegen van de databanken is gratis.

Informatie of artikels uit de databanken kan worden gedownload op een USB-stick of worden uitgeprint.

Het downloaden kan gebeuren op een eigen USB-stick. Een USB-stick kan ook aangekocht worden in de bib voor de prijs van 6 €.

De tarieven van de prints zijn:

  • A4 zwart/wit : 0,10 €
  • A4 kleur        : 0,25 €
  • A3 zwart/wit : 0,20 €
  • A3 kleur        : 0,50 €

 

Wat moet je meenemen?

Je lidkaart van de bib.  Eventueel een USB-stick.

Extra informatie

De databanken zijn inhoudelijk in te delen in 3 rubrieken :

  • Nieuws : GoPress, Actuele Databank en Keesings Historisch Archief
  • Jeugdliteratuur : JeugdLiteRom en Uittrekselbank Jeugd
  • Literatuur : LiteRom, FictieRom, LiteRom Wereldliteratuur en Uittrekselbank