Ontlenen van daisy-boeken en daisy-speler

Daisy-boeken zijn luisterboeken. Ze worden in een studio voorgelezen door professionele sprekers en op cd-rom gezet. Het formaat is zo gemaakt dat de luisteraar het schijfje kan hanteren als een gewoon boek. Je kan het in één ruk beluisteren, door het boek bladeren, fragmenten opnieuw beluisteren, stiekem vooruit lezen, een bladwijzer plaatsen... Met andere woorden: het boek beluisteren net zoals je het zou lezen. Je kan ook een daisy-speler ontlenen.
Daisy-boeken kunnen ook beluisterd worden op een pc en MP3-speler. Dan moet je wel nog de (gratis) software installeren, op deze pagina vind je meer info.

Voorwaarden

Je ben lid van de bibliotheek van Waregem en je bent iemand met een leesbeperking. Ook jongeren met dyslexie kunnen Daisy-boeken ontlenen.

Kosten

Je bent lid van de bibliotheek : vanaf de leeftijd van 18 jaar kost dit 5 euro per jaar.

Het ontlenen van daisy-boeken en een daisy-speler is gratis.

 

Wat moet je meenemen?

Je hebt alleen je lidkaart van de bib nodig. 

Extra informatie

Neem contact op met de bibliotheek.