Armoede, verleden tijd?

Thema:  lesmap over de millenniumdoelstellingen en Centraal Afrika

Leeftijd: eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs 

Aantal spelers: te gebruiken in de klas

Duur:  niet vermeld

Inhoud: lesmap, bijlagen bij de lesmap, campagne affiche 11.11.11.

Beknopte beschrijving:

Deze lesmap wil het wereldbeeld van de jongeren uit jouw klas verbreden. Want willen we in 2015 resultaten zien van de Millenniumdoelstellingen, dan moeten we in actie schieten! Anno 2010 stellen we jammer genoeg vast dat er nog een gigantische berg werk moet verzet worden om deze beloftes waar te maken. In totaal maakten 191 landende belofte om tegen 2015 armoede en ongelijkheid de wereld uit the helpen. Dit is een complex verhaal dat we met deze lesmap op een bevattelijke manier tot bij jouw leerlingen willen brengen.

Map eerste graad

  • Opdrachten: Bespreking filmpje, millenniumdoelenmemory, informatie over millenniumdoelstellingen, groepswerk over de millenniumdoelstellingen en Centraal-Afrika in de praktijk, landbouwverhaal ‘Afrika gaat niet snel genoeg vooruit’, bespreking affiche

  • Aantal: 5

Map tweede graad

  • Opdrachten: Informatie over millenniumdoelstellingen, groepswerk over de millenniumdoelstellingen en Centraal-Afrika in de praktijk, landbouwverhaal ‘Afrika gaat niet snel genoeg vooruit’, campagne-rap, bespreking campagne-affiche

  • Aantal: 6

Map derde graad

  • Opdrachten: Informatie over millenniumdoelstellingen, quiz, landbouwverhalen, bespreking campagne affiche en DVD

  • Aantal: 5

Ontlenen

U kunt met uw school dit pakket gratis ontlenen bij de dienst internationale samenwerking van stad Waregem. Een telefoon of mail volstaan om dit pakket te reserveren.

Het didactisch materiaal wordt niet opgestuurd.

Kosten

gratis