Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Hier vind je alle aanvragen voor omgevingsvergunning en de meldingen waar de bevoegde overheid een beslissing over nam of akte van nam. 

  • Bevoegde overheden zijn: college van burgemeester en schepenen (cbs), de deputatie van de provincie West-Vlaanderen (deputatie) en de Vlaamse Regering (VR).
  • Beslissingen of aktenames inkijken: digitaal op de diensten stedenbouw en milieu of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen)
  • Beroep instellen: tot 30 kalenderdagen vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf.  De beroepsprocedure kan je hier bekijken. 

Volgende omgevingsprojecten zijn beslist:       

Referentie omgevingsloket Aanvrager/ exploitant Project Adres van het project Datum beslissing of aktename Bevoegde overheid
2019123821 ROBAFISK bvba Groenbek 16 te 8790 Waregem bouwen van kantoorgebouw 18 december 2019 cbs
2019119849 MAUROO Niels - DOUTERLOIGNE Evy Kuipersstraat 79 te 8790 Waregem verbouwen van bestaande woning 18 december 2019 cbs
2019111348 DEBAERE Yves Halewijnstraat 1 te 8792 Waregem bouwen van berging + plaatsen van afsluiting 18 december 2019 cbs
2019112248 DEVIAENE Geert Deerlijkseweg 170 te 8790 Waregem bouwen van garage/berging 18 december 2019 cbs
2019111283 BAEYE Frederic Gentse Heerweg 44 te 8790 Waregem bouwen van een bijgebouw 18 december 2019 cbs
2019113158 SVDV bvba Ruitersdreef 23 te 8790 Waregem verbouwen en uitbreiden van bestaande woning 18 december 2019 cbs
2019134262 GODDERIS Nico Processiestraat 32 te 8790 Waregem wijzigen van voorgevel 18 december 2019 cbs
2019111601 DE CAESTECKER Karel - VERKAEMER Margot Sint-Pietersstraat 21 te 8792 Waregem bouwen van bijgebouw + aanleggen van zwembad 18 december 2019 cbs
2019081690 Helpt Elkander cvba so Hof Ter Waaien zn te 8790 Waregem herbouwen van 65 woongelegenheden i.k.v. sociale woningbouw + bijhorende omgevingswerken 18 december 2019 cbs
2019100028 DEMAEGHT Henk - GALLE Zita Oude Vijvestraat 14 te 8790 Waregem verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + bouwen van tuinberging (regularisatie) 18 december 2019 cbs
2019141083 OCKIER Eva Kabeljauwstraat 8 te 8790 Waregem aanleggen van zwembad 18 december 2019 cbs
2019147810 DESMET Ine Azalealaan 5 te 8790 Waregem inrichten van zorgwoning (melding) 18 december 2019 cbs
2019157995 Ruitershof Construct nv Molenstraat, Westerlaan, 8790 Waregem bemaling voor het uitgraven van ondergrondse parkeergarage met 5 liftputten 18 december 2019 cbs
2019114547 Willy De Nolf bvba Drogenboomstraat 49-51, 8790 Waregem bouwen van een HS-cabine 19 december 2019 deputatie
2019037460 Martens Tom Bilkhage 36-38, 8790 Waregem verkavelen van grond voor groepswoningbouw 19 december 2019 deputatie
2019065947

Ursa Benelux

bvba

Pitantiestraat 127, Spildoornstraat 40, 8792 Waregem bouwen van HS cabine, fullkorpertank en uitbouw dak 19 december 2019 deputatie
2018129889 Telenet bvba Lindestraat 77, 8790 Waregem melding verandering van een kopstation 20 december 2019 VR
2019114215 KERKHOVE David - DE SCHAMPHELEER Sabine Henri Lebbestraat 72 te 8790 Waregem bouwen van meergezinswoning + 2 garages na slopen bestaande bebouwing 8 januari 2020 cbs
2019133371 DOISE Charlot - DESMET Karolien Kalkhoevestraat 11 te 8790 Waregem slopen en herbouwen van bestaande woning 8 januari 2020 cbs
2019026829 NAESSENS Filip & Bram Jozef Duthoystraat 51, Nieuwhuizenstraat 2 te 8790 Waregem verbouwen en uitbreiden van bestaande eengezinswoning tot meergezinswoning (2 woongelegenheden) 8 januari 2020 cbs
2019119052 VAN DAMME Annelies Grasdreef 69 te 8790 Waregem verbouwen en uitbreiden van bestaande woning 8 januari 2020 cbs
2019134911 VERSELE Lionel - DE RIJCKE Virginie Tulpenlaan 13 te 8790 Waregem verbouwen en uitbreiden van bestaande woning 8 januari 2020 cbs
2019128721 De Spriete Construct bv Gentseweg 39 te 8792 Waregem bouwen van meergezinswoning (4 woongelegenheden) met commerciële ruimte 8 januari 2020 cbs
2019156102 D'HOLLANDER Kristof - PEERS Pascale Roger Vansteenbruggestraat 6 te 8790 Waregem verbouwen van bestaande woning (melding) 8 januari 2020 cbs
2019160599 Bekaert Building Company nv Vijfseweg 150, 8790 Waregem bronbemaling voor de uitvoering van funderingswerken 15 januari 2020 cbs
2019144087 Bruno Vanwynsberghe Jagersstraat 38, 8790 Waregem bronbemaling ifv de realisatie van een kelder bij de nieuwbouw van een eensgezinswoning 15 januari 2020 cbs
2019158559 Pieter-Jan Maeyaert Spinnerijstraat/ Schoendalestraat mobiele breekwerken 15 januari 2020 cbs
2020000186 Stadsbader nv Industrielaan 21, 23, 8790 Waregem bronbemaling voor het plaatsen van ondergrondse putten en leidingen 15 januari 2020 cbs
2019120046 Spinnerij Lambrecht Gebroeders nv - Kendaroy nv Sparrentuin zn te 8793 Waregem verkavelen van perceel in 4 loten voor geschakelde bebouwing 15 januari 2020 cbs
2019101826 BERDIVAN bvba Molenstraat 32 te 8790 Waregem slopen van 3 bestaande gebouwen 15 januari 2020 cbs
2019122939 NOLF Conny Holstraat 88, 90 te 8790 Waregem opsplitsen van woning in twee woongelegenheden 15 januari 2020 cbs
2019129875 TACK Charlene Poelstraat 48 te 8792 Waregem wijzigen gevels van vergunde woning + bouwen van garage (regularisatie) 15 januari 2020 cbs
2019138146 LEFEVERE Tim Meelstraat 49 te 8792 Waregem verbouwen van bestaande woning 15 januari 2020 cbs
2019114155 VAN DEN BROECKE Nathalie Driesstraat 82 te 8790 Waregem verbouwen van bestaande woning 15 januari 2020 cbs
2019132078 Bordes bvba Gentseweg 556, Gentseweg 556B te 8792 Waregem bouwen van kantoor na gedeeltelijke sloop 15 januari 2020 cbs
2019102629 VAN HONACKER Chris Bijenstraat 45 te 8792 Waregem bouwen van garage 15 januari 2020 cbs
2019138214 PEIRS Kathleen Potegemstraat 9 te 8790 Waregem plaatsen van omheining 15 januari 2020 cbs
2019158020 DE KIMPE Vincent Casselrijstraat 30 te 8790 Waregem wijzigen van gevels: isoleren + bekleden met steenstrip 15 januari 2020 cbs
2019159152 ALIU Arber Nieuwstraat 154 te 8792 Waregem inwendig verbouwen van bestaande woning 15 januari 2020 cbs
2019103261 De Wit David Poekelaan 65, 8791 Waregem aanleggen van verharding 9 januari 2020 deputatie
2019139282 BONNET Daniel Kabeljauwstraat te 8790 Waregem plaatsen van reclamezuil (weigering) 22 januari 2020 cbs
2019139705 BASTIAEN Istvan - LAPIERRE Mieke Nokerseweg 172 te 8790 Waregem verbouwen en uitbreiden van bestaande woning 22 januari 2020 cbs
2019091781 STEYAERT Nick Kleine Driesstraat 21 te 8792 Waregem bouwen van garage met berging 22 januari 2020 cbs
2019144128 VERHEYE Wesley Boeversstraat 20 te 8790 Waregem wijzigen van voorgevel: garagepoort wordt raam 22 januari 2020 cbs
2019138355 DEMEYER Dries - DEBEUF Lien Oude Kassei 12 - 14 te 8791 Waregem verbouwen en uitbreiden van bestaande woning 22 januari 2020 cbs
2019143852 DE SMET Jonas Galgewegel 54 te 8790 Waregem plaatsen van terrasoverkapping + uitbreiden van terras 22 januari 2020 cbs
2019139127 CLAERHOUT Martijn - DUMON Joke Europalaan 8 te 8790 Waregem verbouwen en uitbreiden van bestaande woning 22 januari 2020 cbs
2019143788 VAN THUYNE Jürgen Brouwerijstraat 88 te 8790 Waregem aanleggen van zwembad 22 januari 2020 cbs
2019148394 DELESIE Vivy Duifbroek 14 te 8792 Waregem bouwen van garage 22 januari 2020 cbs