Noord-Zuidsubsidies

Sinds 1 januari 2014 zijn de vernieuwde reglementen in werking. Door dit nieuw subsidiereglement zullen lokale Noord-Zuid organisaties en initiatieven beter ondersteund worden om hun werking in het Zuiden te realiseren en hun boodschap uit te dragen naar de Waregemse bevolking.

Er wordt een uitgebreide set kwaliteitscriteria gehanteerd bij het beoordelen van de aanvragen en het toekennen van subsidies. Duurzaamheid en kwaliteit van projecten in het Zuiden en sensibiliserende, educatieve activiteiten in het Noorden wordt gestimuleerd.

Ook is er in de nieuwe reglementen plaats voor campagnegerichte werkgroepen en jongeren die op stage gaan of vrijwilligerswerk doen in het buitenland.

Meer informatie over de regelmentering en aanvraagformulieren kan je hier vinden:

Reglementen en aanvraagformulieren:

Projecten in het Zuiden

Reglement project in het Zuiden  Aanvraagformulier project in het Zuiden

Projecten in het Noorden

Reglement project in het Noorden  Aanvraagformulier project in het Noorden  Evaluatieformulier project in het Noorden

Noord-Zuidorganisaties

Reglement erkenning Noord-Zuidorganisaties  Aanvraagformulier erkenning Noord-Zuidorganisaties  Reglement werkingssubsidies Noord-Zuidorganisaties  Aanvraagformulier werkingssubsidies Noord-Zuidorganisaties

Jongerenproject

Reglement jongerenproject  Aanvraagformulier jongerenproject

Campagnegerichte werkgroepen

Reglement werkingssubsidies campagnegerichte werkgroepen  Aanvraagformulier werkingssubsidies campagnegerichte werkgroepen

Samenleven in diversiteit

Reglement projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit  Aanvraagformulier projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit 

Goedgekeurde projecten

Goedgekeurde projecten in 2022