goedkeuren aanpassingen modaliteiten bestaande en nieuwe maatregelen corona

Gepubliceerd op Woensdag 09 juni 2021

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2021_92

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 01/06/21 betreffende goedkeuren aanpassingen modaliteiten in bestaande maatregelen en goedkeuren nieuwe corona-maatregelen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 09/06/21.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.