goedkeuren aanpassingen belastingreglement: betalend parkeren 2020-2025

Gepubliceerd op maandag 12 juli 2021
12 juli 2021

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2021-126

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 06/07/21 betreffende “goedkeuren aanpassingen belastingreglement: betalend parkeren 2020-2025 ” wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 12/07/21.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Gemeenteraad20210706