goedkeuren aanpassen diverse modaliteiten van diverse reglementen en contracten n.a.v. de coronacrisis

Gepubliceerd op dinsdag 14 april 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-46

Secretariaat

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 07/04/20 betreffende goedkeuren aanpassen diverse modaliteiten van diverse reglementen en contracten n.a.v. de coronacrisis wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 14 april 2020

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Gemeenteraad 7 april 2020