Aankondiging openbaar onderzoek RUP 25.1 Sprietestraat

Gepubliceerd op Woensdag 24 november 2021

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 25.1 Sprietestraat werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 3 november 2021. Het plan ligt voor eenieder ter inzage op het stadhuis, dienst Stedenbouw en is gepubliceerd op de website (https://rup.leiedal.be/waregem), van 1 december 2021 tot en met 30 januari 2022.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de GECORO Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, of digitaal naar gecoro@waregem.be.