Leeskringen

Een leeskring bestaat uit een groep mensen die regelmatig bijeenkomt om te praten, te discussiëren, na te denken... over boeken.

De bibliotheek werkt samen met twee leeskringen:

  • leesclub ‘Alphom' van Markant Waregem
  • leesclub Davidsfonds Sint-Eloois-Vijve

Als bibliotheek helpen wij mee zoeken naar voldoende exemplaren van de boeken. 

De bib heeft zelf ook een leeskring't Leessalon. 't Leessalon komt vier keer per schooljaar samen om boeken te bespreken.  Je betaalt 15 euro per schooljaar (bibexemplaar van de boeken en drankje per avond inbegrepen). 

Voor meer info over de leeskringen kan je contact opnemen met de bibliotheek (bibliotheek@waregem.be).