Gemeentearchieven

De collectie gemeentearchieven omvat alle archiefbescheiden die uit de werking van de stedelijke administratie ontspruiten. Het is een bijzonder omvangrijke collectie waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de gemeentearchieven van voor de fusie en de gemeentearchieven van na de fusie. Gezien de bestuurlijke aard van deze archieven, zijn niet alle documenten ter inzage beschikbaar, vanuit juridische, auteursrechterlijke, … beperkingen. Wil je hieromtrent meer informatie inwinnen, dan neem je het best contact op met het stadsarchief.