Gatsibo

Sinds  1987 hebben Waregem en Ngarama een vriendschapsband.

De stedenband Waregem - Gatsibo geeft een gezicht aan de internationale solidariteit van stad Waregem. De stedenband focust zich op het uitwerken van een duurzaam onderwijsbeleid voor technische en beroepsopleiding. Stad Waregem geeft hiervoor zowel financiële als inhoudelijke ondersteuning. 

Sinds 2017 ondersteunt Waregem diverse beroeps- en technische scholen in het District. Met deze financiële steun wordt basis materiaal aangekocht voor de technische klassen zoals naaimachines, instrumenten voor houtbewerking,

In samenwerking met stad Waregem werd in 2013 een beroepsschool opgestart. De school beschikt over 6 richtingen: houtbewerking, bouw, elektriciteit, lassen en loodgieterij en snit en naad. De opleiding duurt 1 jaar. De opleiding bestaat uit algemene kennisvakken en praktijkvakken. De leerlingen lopen stage bij technische scholen in regionale onderwijscentra of in een lokaal bedrijfje. Anderen doen beroepservaring op in een lokale coöperatieve of een gemeenschapsproject. Stad Waregem geeft financiële steun voor de uitbouw van een productie-eenheid.

De jumelage wordt gedragen door een comité in Gatsibo en in Waregem.