Meldingsfiche sportaccommodaties

Als huurder van een sportaccommodatie in Waregem is het altijd mogelijk dat je een probleem of defect vaststelt.
In dat geval kan je dat met dit formulier melden.

Jouw gegevens
Probleem of defect
Welk probleem merk je op? Op welke plaats? Wat is de mogelijke oorzaak?
Als je reeds actie ondernam, kan je dat hier vermelden.