Archieven van verenigingen

Op geregelde ogenblikken dragen Waregemse verenigingen hun archieven over aan het stadsarchief. Vaak zijn het ook particulieren die deze verenigingsarchieven, in hun geheel of enkel dat wat werd overgeleverd, aan het stadsarchief schenken. Zo kan de werking en ook de herinnering aan de desbetreffende verenigingen worden vereeuwigd. Beschik je zelf over archiefstukken m.b.t. het Waregemse verenigingsleven en wil je die graag schenken aan het stadsarchief? Neem dan zeker contact met ons op! In de meeste gevallen werd er per vereniging een aparte collectie aangelegd, afhankelijk van de omvang en de te verwachten aangroei van de respectievelijke collecties.