Aangifte doodgeboren kindje

Sinds 31 maart 2019 hebben ouders van sterrenkindjes – dit zijn kindjes die dood geboren werden – meer registratiemogelijkheden bij de dienst burgerlijke stand. Zo’n registratie kan emotioneel veel betekenen voor de ouders.

Mogelijkheden voor aangifte
  online: leg zelf je afspraak vast
  telefoneer naar de dienst burgerlijke stand
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

De wet maakt een onderscheid naargelang het moment van de geboorte:
 Na minder dan 140 dagen zwangerschap: registratie bij de dienst burgerlijke stand is niet mogelijk

  • Van 140 tot en met 179 dagen zwangerschap: registratie is mogelijk, maar niet verplicht. De ouders kunnen hun kindje eventueel een voornaam geven, geen familienaam.
  • Vanaf 180 dagen zwangerschap: registratie is verplicht. De ouders kunnen hun kindje eventueel een voornaam en een familienaam geven.

Ook voor ouders van kindjes die in het verleden dood geboren werden, biedt de nieuwe wet mogelijkheden. Zij hebben immers tot 31 maart 2020 de tijd om een nieuwe registratie te doen of een oude registratie aan te passen. Ook hier hangt het af van het tijdstip:

  • Van 140 tot en met 179 dagen zwangerschap: mogelijkheid voor de ouders om via een gemeenschappelijke verklaring alsnog het kindje te registreren en een voornaam te geven, ongeacht het geboortejaar
  • Vanaf 180 dagen zwangerschap: mogelijkheid voor de ouders om via een gemeenschappelijke verklaring alsnog een familienaam te geven, ongeacht het geboortejaar

De duur van de zwangerschap moet aangetoond worden met een medisch attest.